BONFARADO

Stichting ter ondersteuning van ondernemers in nood

 

De stichting werd opgericht door bureau Philips | Stiels, schuldbemiddeling voor midden- en kleinbedrijf te Heerlen. Zij zijn gespecialiseerd in het vinden van oplossingen voor ondernemers met schulden. In de praktijk blijkt dat schuldhulpverlening voor ondernemers niet bij iedere gemeente goed geregeld is. De ondernemer is afhankelijk van het beleid dat zijn gemeente voert.

De financiële problemen voor ondernemers zijn wezenlijk anders dan die van particulieren. Zo wordt bijvoorbeeld de schuldhulpverlening voor particulieren gesubsidieerd. Van ondernemers wordt verwacht dat zij deze zelf betalen.

Met de oprichting van de stichting Bonfarado wil bureau Philips | Stiels bereiken dat er ook voor ondernemers die moeilijkheden ondervinden, een passende oplossing gevonden kan worden.

 

Een deel van de ondernemers in het midden- en kleinbedrijf leeft onder bijstandsniveau en er is sprake van verborgen armoede. Een ondernemer  probeert meestal zijn problemen zelf op te lossen. Op het moment dat men officieel hulp zoekt dient men als eerste de jaarcijfers aan te leveren. Als er echter een achterstand in betaling bij de accountant is dan zijn deze cijfers niet beschikbaar. Vervolgens betekent dit dat hij niet in aanmerking komt voor bijvoorbeeld een Bbz-regeling terwijl het bedrijf in de kern wel levensvatbaar kan zijn.

Dit is een goed voorbeeld van een probleem dat opgelost kan worden door de stichting.

Hulp kan ook geboden worden bij een noodzakelijke investering die de eigen bank niet financiert. Ook in deze situatie kunt u contact met ons opnemen.

 

De stichting Bonfarado is in het leven geroepen om deze hiaten op te vangen en daardoor een ondernemer of zzp’er in nood verder te helpen met zijn bedrijf.

De hulp kan bestaan uit een financiële bijdrage, begeleiding of anderszins.

 

Als u denkt hiervoor in aanmerking te komen dan verzoeken wij u contact op te nemen via het contactformulier.

 

Telefonisch: 045 5778310 gedurende kantooruren en op vrijdag tot 12.00u

Mail: info@bonfarado.nl

 

 

 

CONTACTFORMULIER

 

 

BONFARADO

stichting ter ondersteuning van

ondernemers in nood

sourethweg 1

6422 pc heerlen

045 577 83 10

nl 63 rabo 0326 8876 60

kvk 69 89 36 59